Onze Projecten

• 100 jaar vrij onderwijs in Westmeerbeek

Op 3 en 4 juni 2012 zal onze heemkring in de turnzaal van de school De Schatkist, een tentoonstelling verzorgen met als thema “100 jaar vrij onderwijs te Westmeerbeek” met oude klasfoto’s. De eerste klasfoto dateert uit 1917. Er zal tevens een nostalgisch schoolhoekje ingericht worden met boekjes en objecten uit een vervlogen verleden.

 

 

 

 

• Bonduelle

Ingevolge de sluiting van het groenten- en fruitverwerkingsbedrijf “Bonduelle” te Westmeerbeek (voorheen Nuca-Proba-La Corbeille) worden contacten gelegd met de fabrieksveratwoordelijken.

Er wordt nagegaan wat en hoe er stappen kunnen genomen worden om de historisch-gerelateerde waarden van de vesting en de werknemers te bewaren en ze later visueel toegankelijk te maken voor het publiek.

Daar de fabriek sedert de twintiger jaren een niet te onderschatten impakt gehad heeft op de 3 Hulshoutse deelgemeenten en hun inwoners wordt overwogen om de geschiedenis ook in boekvorm vastte leggen.

 

 

 

 

• Advies aan het gemeentebestuur inzake nieuwe straatnamen.

Bij de aanleg van nieuwe wegen of wijziging van bestaande straatnamen houdt de gemeente Hulshout eraan een zinvolle naam te geven die op historische feiten gebaseerd is. Het gemeentebestuur doet daartoe beroep op onze heemkring. Zo werd het meest recente advies gegeven voor een verkaveling in een zijtak van de Netestraat te Westmeerbeek :

Deze in 2009 heraangelegde weg (omstreeks 1960 in onbruik geraakt) was reeds voor 1200 gelegen in een gebouwencomplex van de “Heer van Westmeerbeek”. Het was een van de toegangsdreven naar het oude “kastellum”, een versterkte door vesten omringde burcht twee ophaalbruggen, een donjontoren, een motte, een tolhuis, een brouwerij met bijhorend logementshuis.

Dit onderkomen voor reizigers, dat tegen de Netestraat stond, noemde “Den Helm.De naam verwijst naar “veilig onderdak”: Een helm op het hoofd biedt immers bescherming aan de drager. Een Helm” was ook de benaming voor de eerste gouden munt in Vlaanderen die rond 1400 geslagen werd Het gebouw werd afgebroken omstreeks 1958.

 Het was in de 15de en 16de eeuw een ver buiten de grenzen gekende nachtverblijfplaats met park en ontspanning voor reizigers die op de Nete-amer aanmeerden.

Toen de burcht in de 17E eeuw verwoest werd, namen de bewoners hun intrek in “Den Helm”. Ook het dorpsbestuur, de Meyer en Schepenen vergaderden er en spraken er Recht.