Over Heemkring Wadja

Onze naam:

Wadja is het oud-germaanse woord voor “wad”, = een doorwaadbare plaats door een rivier, hier, door de Grote Nete, de “Hnitha”.

Op het grondgebied van Westmeerbeek, Houtvenne en Hulshout waren destijds verschillende wadja langswaar men “quasi droogvoets” de overkant bereikte.

De meest bekende is die Houtvenne en Hulshout door de “Lijkput” verbond.

 

 

Ons logo:

Ons logo sluit aan bij de oeroude traditie van de “huismerken” waardoor vroeger personen en gemeenschappen zich kenbaar maakten. Het hart symboliseert de liefde voor ons dorp, ons heem.

De 4 is geen cijfer, maar het rune-of sibbeteken dat de verbondenheid met onze voorouders symboliseert. Het is een staande schacht, die als een levensboom opgroeit uit ons hart.

We hebben een dubbele taak : we graven met ons hart naar het verleden van ons dorp, ons volk en we brengen ons verleden in leesbare vorm naar het volk. De rivier, die in het midden van de schacht loopt, verwijst naar de Nete, die dwars door onze fusiegemeente Hulshout stroomt.

De opstaande schacht duidt ook naar de doorwaadbare plaatsen, de wadden waarlangs de inwoners vroegere tijden vanuit Houtvenne en Westmeerbeek naar de vroegere entiteit Hulshout dienden te gaan.

Het geheel wordt omringd met de vermelding “Heemkring Houtvenne Hulshout Westmeerbeek”, omvattende de drie dorpen waaruit onze gemeente voor de fusie bestond.

Wie is Heemkring Wadja:

• Maria Tobback

• Leon Daems

• Harry Vets

• Paul Van den Vonder