Jaargangen Tijdschrift

Onze heemkring ging van bij de stichting in 1974 van start met publicatie van een driemaandelijks tijdschrift onder de naam ” H.K.W.-Mededelingenblad Kanton Westerlo”.
Het omvattte tot en met 1996 artikels over de 13 parochies van het Kanton Westerlo.
Vanaf 1996 tot en met 2001 gebeurden de uitgaven onder de naam “Het Neteland” en gingen de artikels hoofdzakelijk over Hulshout, Houtvenne, Ramsel en Herselt.
Vanaf midden 2001 besloot onze heemkring voor de driemaandelijkse publicaties samen te werken met heemkring Ansfried onder de naam “Het Neteland-Westerlo-Hulshout-Herselt” en enkel nog thema-uitgaven in eigen beheer uit te geven.

A. Thema-uitgaven / Monografieën:

 • Kent u Hulshout-Houtvenne-Westmeerbeek: geschiedenis van de 3 deelgemeenten : voorgeschiedenis tot 1467
 • Kent u Hulshout-Houtvenne-Westmeerbeek: geschiedenis van de 3 deelgemeenten: 1467-1612
 • Mijn dorp Oosterwijk-Houtvenne : de Notabelen -o.a. Jan Baptist Verlooy.
 • De Hulshoutse retabel
 • Het kasteel “ter Borght en de Steenkenshoef
 • Het onderwijs te Westmeerbeek 1500-1900
 • 75 jaar vrije basisschool te Westmeerbeek 1912-1987
 • De oude Sint-Michielskerk tot 1939
 • Westmeerbeekse monografieën: het fysisch milieu
 • Westmeerbeekse monografieën:
  • de tram
  • het reliëf
  • het klimaat
  • het water
 • Westmeerbeekse monografieën: - bijzonderheden over enkele wegen
 • Heide en Goor te Westmeerbeek (tot 1983)
 • Heimwee naar de stoomtrein – het station en de spoorlijn Leuven-Tilburg
 • Honderd jaar fanfare “de Vereenigde Vrienden”- de Gaatebleiters
 • Westmeerbeekse monografieën : -Bijzonderheden over enkele Westmeerbeekse wegen
 • Gedenkboek Nathalie Vervoort 100 jaar (1910-2010)
 • Caers Josephine een eeuwelinge van 101-jaar (1902-2003)
 • Westmeerbeek 1914-1918

B. Driemaandelijks tijdschrift:

Hieronder vind je een samenvatting van de artikelen die het tijdschrift behandelde. Wil je meer weten over een bepaald artikel? Stuur ons de titel en de jaargang door via het contactformulier

Op zoek naar een artikel per jaargang? Klik hieronder een jaartal aan.

Publicaties in het stichtingsjaar 1974: (deze zijn merendeels algemeen)

 • Verantwoording bij de oprichting
 • Doel van de heemkring
 • Gebiedsomschrijving
 • Taakverdeling
 • Werkagenda
 • Heemschut
 • De toekomst der gemeentewapens
 • Methodiek: methodische heemkunde
 • Vraagbaak
 • Archiefadressen
 • Het A.C.L. te Brussel
 • Gewestelijke heemkunde
 • Illustratie: dorpszicht Westmeerbeek (tekening)
 • Dekanaal archief Geel
 • De toekomst van onze gemeentewapens (vervolg)
 • Overzichtstaat stand heemkundig onderzoek in het kanton Westerlo
 • Overzicht lijst monografieën over de gemeenten van het kanton
 • Methodiek: richtlijnen voor de organisatie der plaatselijke heemkunde
 • Werkschema: aanleg gemeentelijk bibliografisch repertorium
 • Werkschema: aanleg gemeentelijk iconografisch repertorium
 • Blinde kaart van het kanton Westerlo
 • Illustratie H. Antonius Zoerle-Parwijs
 • Digest: Jansen I. : Bibliografie der Antwerpse Kempen deel I. hoofdbronnen
 • Digest: Pré-historische vondsten in het kanton Westerlo
 • Digest: Repertorium van vlaamse gouwen en gemeenten (L. de Wachter)
 • Informatie: postkaartenrubriek
 • Vraagbaak
 • Ledenlijst – lidmaatschap.

Jaargang 1978/1

 • Onze Kempen in het licht der geschiedenis. Problemen der plaatselijke historiografie. (Kannunik A. Erens (+)
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van het Hertogdom Brabant. (Kannunik A. Erens)
 • Illustratie met toelichting: Kaart van het Hertogdom Brabant, voorkomend in ”Trophées sacrés et prohanes du Duché de Brabant (1724 deel I) “Butkens”
 • Ontwikkeling der rechterlijke instellingen in het Hertogdom Brabant. (Kanunnik. A. Erens)
 • Het ontstaan en de ontwikkeling van de feodale en grondheerlijke instellingen (Samenvatting voordracht door Prof. J. Van Rompaey dd. 07/05/1977) (Theo Aerts)

Jaargang 1978/2

 • Het keurboekje van Veerle (1612-1715) (Dr. De Belie Wilfried)
 • De laatste Oevelse schutters (F. Verrezen)
 • De zonderlinge zielen van Zoerle (Frans Holemans)
 • Illustratie met toelichting: de torenspits van Westerlo (1613-1760)
 • Pastoorsruzie over de St.-Annakapel van Houtvenne in 1785 (Constant Coremans)
 • De bende van Doddeldries (J. Pals)
 • De wijngaarden te Herselt in de 16 de eeuw (Dr. Wilfried De Belie)
 • Het Gildeboek van de St.-Sebastiaansgilde van Leuven (Godelieve Mariën)
 • Methodiek: Het kritisch gebruik van teksten
 • Jaar van het Dorp: geteld, gewogen, ver(oor)deeld?

Jaargang 1978/3

 • In memoriam Dokter Wilfried De Belie
 • “Spelbreker” , in memoriam Dr. Wilfried De Belie (Frank van Herendael) met toelichting.
 • Wie waren de Heihussen? (Maria Aerts)
 • Illustratie met toelichting: De Zigeuners
 • Tellingen van de haardsteden in het Kanton Westerlo. (Constant Coremans)

Jaargang 1978/4

 • De Beiremoier (Dr. Wilfried De Belie (+) )
 • Ramsel en RAAM-, RAM-toponiemen (Frans Verbiest)
 • De hoeve van Gemp in Vorst (lieve Mariën en Juul Pals)
 • De “Franse linie” in de Zuiderkempen deel I met illustraties. (Goovaerts Marcel)
 • Dokument: Verbod op of in de lijkwagen te blijven bij het vervoer van overledenen

Jaargang 1979/1

 • Het mislukt huwelijk van Josina Martina van Cauwegom met Lodewijk de Provens (Constant Coremans)
 • De kapellen uit het Kanton Westerlo, deel I (inventaris) Goovaerts Marcel
 • Stichting van de eerste voetbalclub te Houtvenne (Coremans Constant)
 • De Kerk van Herselt in 1767 met illustratie
 • De “Franse linie” in de Zuiderkempen, deel II (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1979/2

 • Houtvenne onder Frans Bewind 1792-1815 (Constant Coremans)
 • De kapellen uit het kanton Westerlo, deel II Eindhout en Varendonk (met illustratie) (René Lambrechts, Alfons en Martin Loffens)
 • De “Franse linie” in de Zuiderkempen, deel III (Goovaerts Marcel)
 • Aanvullend nieuws:
  • “Den Antrepoo” 1704
  • Politiereglement 1803
  • Bezit Utrecht in het Hertogdom Brabant (1007-1620)
  • Brand in de Abdij van Tongerlo 1929
 • Document: Politiereglement 29 Germinal jaar XI

Jaargang 1979/3

 • D hoeve van Gemp in Vorst, deel II (Jozef Pals)
 • Familiekroniek: de familie Pals (Juul Pals)
 • De Sint-Annakapel te Houtvenne, met illustratie (René Lambrechts en Constant Coremans)
 • De “Franse linie” in de Zuiderkempen deeliV (Goovaerts Marcel)
 • Telloing van 1709 in de kwartieren Geel en Herentals

Jaargang 1979/4

 • Utrechts kerkelijk bezit in het Hertogdom Brabant, met goed te Westerlo-Olen, circa 1007-1620 door T. KAPPELHOF

Jaargang 1980/1

 • Historiek van het onderwijs: de schoolstrijd van 1879 (lieve Mariën)
 • De O.L.Vrouwkapel te Wezel (Herselt) met illustratie (Theo Aerts)
 • Het ontstaan van enkele markten tussen 1850 en 1862, met document (Constant Coremans)
 • De kerk (kapel) van Sint Adriaan te Houtvenne in 1610 – 1816 – 1860 met illustraties (Constant Coremans)
 • De “Franse linie” in de zuiderkempen, deel V met documenten (Goovaerts Marcel)
 • Opening heemmuseum te Oevel-Westerlo op 01/september 1979

Jaargang 1980/2

 • In memoriam Voorzitter HKW Constant Coremans.
 • Hartverscheurende tonelen onder de lindeboom te Herselt (Constant Coremans (+))
 • Het keurboek van Vorst-Kempen (lieve Mariën)
 • “Klein Brustem”, gekend bedevaartsoord te Hulshout, met illustratie. (René Lambrechts)
 • vertellingen uit onze streek (Theo Aerts)
 • De “Steenkenshoeve” te Westmeerbeek, met illustratie (Goovaerts Marcel)
 • Kluizenaars te Eindhout (Milo Koyen (+) )
 • De “Franse linie” in de Zuiderkempen, deelVI (Goovaerts Marcel)

Jaargang 1980/3

 • Van Odlo, dat Olen is…
 • Van Ouwen, dat Grobbendonk werd…
 • Van Bolo, dat Buul is en niet Bouwel.

Jaargang 1980/4

 • Het onderwijs te Vorst-Kempen tot aan de 1ste Wereldoorlog (lieve Mariën)
 • De Strokapel te Ramsel, met illustratie (Karel Eyckmans)
 • Plundering en brandschatting van Echelpoel in het jaar 1593 ( Frans Drijbooms)
 • Begrafenisgebruiken te Ramsel en te Blauberg (Karel Eyckmans)
 • Winterperikelen en kerkgangproblemen voor de inwoners van Echelpoel anno 1786 (Frans Drijbooms)
 • De omwenteling van 1830 in de Zuiderkempen, deel I. (Goovaerts Marcel)

Jaargang 1981/1

 • “ De Geus”: een lied uit de tijd van de schoolstrijd 1879 (Karel Eyckmans)
 • onrust en beroering te Bouwel tijdens het beleg van Breda 1624/1637 (Frans Drijbooms)
 • Het patrimonium van de Sint-Hubertuskerk van Ramsel in 1811 (Mia Pelgrims en Karel Eyckmans)
 • De familie De Winter te Zoerle-Parwijs (Kris De Winter)
 • De omwenteling van 1830 in de Zuiderkempen, deel II (Goovaerts Marcel)

Jaargang 1981/2

 • Raadsels rond het passieretabel van Hulshout, met illustraties. (Antoon Koyen)
 • Slachtoffers van de oorlog 1914-1918 te Herselt en omstreken (Theophiel Hendrickx)
 • De gemiddelde levensduur in Hulshout tijdens de periode 1823-1827 (Dirk Luyten)
 • De schoolstrijd 1879 in de Zuiderkempen (Leo Vermeulen)
 • De levensduurte in de periode voor de Tweede Wereldoorlog (Maria Van Gelder en Karel Eyckmans)
 • Nog een woordje over begrafenisgebruiken (René Lambrechts)
 • Begrafenisgebruiken te Ramsel en Blauberg: een aanvulling (Karel Eyckmans)
 • Herdenking Septemberdagen 1830 Hulshout in 1834 en 1837 5Goovaerts Marcel)
 • Bescherming en beveiliging van het kunstpatrimonium in de kerkgebouwen (Edwin Coremans)

Jaargang 1981/3

 • Het register van de oude Sint-Sebastiaansgilde van Herselt (Karel Eyckmans)
 • De Sint-Sebastiaansgilde van Bouwel en haar zeventien-eeuwse gildebreuk (Francis Drijbooms)
 • Reglement van de boogschutters- en bieboerengilde van Westmeerbeek anno 1751 (Marcel Goovaerts)
 • Het onderwijs te Heultje omstreeks wereldoorlog I (Karel Eyckmans)
 • 25 jaar geleden stierf Prof. Dr. Vital Celen. Herdenking te Hulshout op 13 september 1981 (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1981/4

 • Gildenummer: de Gildebreuken uit het (oud-)kanton Westerlo

Jaargang 1982/1

 • de molens in de Zuiderkempen: de molens van Herselt en Ramsel, met illustraties (Theofiel Hendrickx)
 • “De Paaleik” herberg-afspanning te Bouwel-Grobbendonk ( Francis Drijbooms)
 • De wonderbare genezing van Barbara Janssens uit Westmeerbeek en Anneke Floris uit Herselt (Karel Eyckmans)
 • Begrafenisgebruiken te Bouwel (Francis Drijbooms)
 • De Voorouders van Ludovicus Horemans uit de Zuiderkempen, met illustraties (Francis Drijbooms)
 • De water- en windmolen van Westmeerbeek, deel I (Goovaerts Marcel)

Jaargang 1982/2

 • Opgravingen aan het molenhuis te Bergom-Herselt (Theo Aerts)
 • Het administratief taalgebruik in de gemeente Westerlo tijdens de periode 1795-1940 ( Kris De Winter)
 • De water- en windmolen van Westmeerbeek deel II (Goovaerts Marcel)
 • Sint-Donatusbegankenis en een nieuw bedevaartvaantje te Westmeerbeek (Marcel Cornelissen)

Jaargang 1982/3

 • Een soldatenblad uit de oorlog 1914-1918 (Theofiel Hendrickx)
 • Nog een soldatenblad: Heist-Goor (Theofiel Hendrickx)
 • Een “Heilige Zending” te Ramsel in 1899, met illustratie (Karel Eyckmans)
 • De Laakbrug te Veerle 1592-1622 (François Van Gehuchten)
 • Oude verzekeringspolissen van groot belang voor de lokale heemkundige? (Francis Drijbooms)
 • De parlementsverkiezingen in het kanton Westerlo 1929-1939 (Dirk Luyten)
 • Graanmolen te Vorst, met illustratie (Jozef Pals)

Jaargang 19982/4

 • Geslachtsboom van de familie BOVEN (Juul Pals)
 • Westmeerbeek van einde 18de eeuw tot 2de helft 20ste eeuw. Een vergelijkende kaartenstudie (met kaarten) (Dirk Luyten)
 • Vier hoeven van de heren van Merode te herselt en Westerlo, met kaarten en illustratie (Karel Eyckmans)
 • Stambomen: op zoek naar onze voorouders

Jaargang 1983/1

 • Prominente Vorstenaars deel I:
  • Jan Frans Van Roy
  • Jozef Frans Van Roy (Juul Pals)
 • Bouwel en Echelpoel, één gemeente sedert 1810 (Francis Drijbooms)
 • “Oversteen”, hoeve te Meerhout-Gestel (Arthur Cornelis)
 • De verering van Sint-Gertrudis te Vorst-Kempen, met bedevaartvaantje (lieve Mariën)
 • De ouders en voorouders van Jan Baptist Chrysostomus Verlooy uit Houtvenne (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1983/2

 • Prominente vorstenaars, deel II:
  • Melchior Nijsmans
  • Ildephons Van Den Bruel
  • Godfried Hermans (Jozef Pals)
 • Onenigheid te Veerle bij de keuze van een koster-schoolmeester (1766-1769) (François Van Gehuchten)
 • Schansen te Herselt en Ramsel (Karel Eyckmans)
 • Geschil tussen Westerlo en Gelindel in 1479 (Marcel Goovaerts)
 • Boekbespreking door Dirk Luyten: “Sociale geschiedenis van het Vlaamse Volk- C. Vandenbroek”
 • De water-en windmolen van Westmeerbeek deel III. (Goovaerts Marcel)

Jaargang 1983/3

 • De landbouwcomice van Westerlo en de landbouwcrisis van het einde der XIXde eeuw (Dirk Luyten)
 • Een bewogen koningsschieting te Herselt anno 1741 (Karel Eykmans)
 • De geestelijkheid in de gemeente Vorst (Jozef Pals)

Jaargang 1983/4

 • Bij een Oostenrijkse bladzijde voor Morkhoven (Frans Verbiest)
 • Je moet niet naar Bokrijk om een lemen huis te zien! (met illustratie)
 • Een macaber voorbeeld van volksgeloof te Bouwel in de 17de eeuw (Francis Drijbooms)
 • Vreemde spelling voor de dagen van de week in een Westerlose bladzijde van 1463 (Frans Verbiest)
 • De zaak Frans Vercammen te Veerle (1785-1788) deel I. (François Van Gehuchten)
 • Krantenknipsel Gazet Van Antwerpen: Westmeerbeek herdenkt Theodoor Van Dyck

Jaargang 1984/1

 • Redactioneel voorgerecht naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de HKW-kring
 • De zaak Frans Vercammen te Veerle (1785-1788) deel II. (François Van Gehuchten)
 • Morkhoven in de misères van de oorlogen (Frans Verbiest)
 • Afscheiding Morkhoven van Noorderwijk: illustratie: kaart zonder datum, kopie door Kanunnik Servaes Daems
 • Artikel uit “Ons Heem” jg. 37 nr. 5-6 pag.174 in verband met de door ons uitgegeven Bedevaartvaantjes van de H. Donatus

Jaargang 1984/2

 • Familienamen te Westmeerbeek vanaf 1600 tot 1813 deel I. (Marcel Goovaerts)
 • Oud-strijders van 1914-1918 geboren of wonende te Klein-Vorst (Jozef Pals)
 • De Vosdonkenhoeve te Ramsel: een bijdrage tot haar geschiedenis (Karel Eyckmans)
 • De water- en windmolen van Westmeerbeek deel IV. (Marcel Goovaerts)
 • Artikel Gazet van Antwerpen 13/02/1984: Ramselse Strokapel is geklasseerd.

Jaargang 1984/3

 • Familienamen te Westmeerbeek vanaf 1600 tot 1813 deel II. (Marcel Goovaerts)
 • Conflict te Eindhout tussen pastoor Pompen en de magistraten 1695-1698 (François Van Gehuchten)
 • Bij de telling van 27 mei 1816 voor Morkhoven (Frans Verbiest)
 • Vorst zendt zijn zonen uit, (Jozef Pals) :
  • Pater Theodulfus (J.F.Michiels)
  • Pater Guiielmus (C.L. Van Nylen)
  • Pater Bruius (J. Van den Bruel)
  • Pater Aertgeerts A.
 • Een felle brand te Morkhoven in 1815 (Frans Verbiest)
 • Mijn voorouders komen uit Herselt. Wat nu? (Karel Eyckmans)
 • Wil de ware Ludovicus Eyckmans rechtstaan! (Karel Eyckmans)
 • Gazet van Antwerpen: artikel over voordracht door ¨Pater Verlinden over 125 jaar Norbertinessen Veerle

Jaargang 1984/4

 • Nog enkele Westerlose bladzijden van 1462/1463 (Frans Verbiest)
 • “Het slot Westerlo” gedicht door Frank Van Herendael opgedragen aan Charles van Merode en Marguérite-Marie de Laguiche
 • Sprokkelingen: “ Wrede accenten in historische mededelingen. (Frans Verbiest)
 • Wat schaarse nota’s over huur, veestapel en graanverkoop op de Echelpoelschranshoeve om en rond 1830; (Francis Drijbooms)
 • De volkstelling van 1693 te Herselt (Karel Eyckmans)
 • Onenigheid te Veerle tussen pastoor De Melinne en het gemeentebestuur (1714-1716)

Jaargang 1985/1

 • In memoriam Juul Pals
 • De koster van hulshout in moeilijkheden (1775) (Jozef Smits)
 • Brabantse volkstelling van 1693 in de wereldlijke jurisdictie van Westmeerbeek (René Hermans)
 • Tentoonstelling “Uit de Sacristie” in het Museum Sterckxshof te Antwerpen
 • Iconografische documentatie van het Gemeentekrediet
 • Overzicht van Heemkundige uitgaven in het kanton Westerlo
 • De volkstelling van 1693 te Herselt: rechtzetting (Karel Eyckmans)
 • Heb je dat ook horen vertellen van die dobberman? Aantekeningen bij enkele hedendaagse sagen. (Karel Eyckmans)

Jaargang 1985/2

 • Haardentelling te Vorst in 1604 (Jozef Pals)
 • De bevolking van de wijken Bergom en Blauwberg te Herselt van 1754 tot 1774 (Karel Eyckmans)
 • Artikel Gazet van Antwerpen: de Sint-Bavokapel te Eindhout wordt opgeknapt.

Jaargang 1985/3

 • Poging tot belastingsontwijking te Zoerle-Parwijs in 1748 (Jozef Smits)
 • Op bedevaart naar Hakendover (Karel Daems)
 • De Landbouw te Herselt in 1834 (Karel Eyckmans)
 • Historisch overzicht, kenmerk, afmeting van het gildevaandel van Bouwel (Francis Drijbooms)
 • De bevolking van Varendonk, Blaardonk en Watereinde op de vooravond van de Boerenkrijg (Karel Eyckmans)
 • Geestelijken te Vorst in de 16de eeuw (Francois Van Gehuchten)
 • Artikel dagblad Het Volk 03/06/1985: “De strokapel van Ramsel staat weer te pronken”

Jaargang 1985/4

 • Burenruzie in het Kerkstraatje te Westmeerbeek anno 1752 (Jozef Smits)
 • De afschuwelijke pet te vorst (1572-1584) (François Van Gehuchten)
 • De parochieregisters of de Katholieke Burgerlijke Stand ( René Hermans)
 • Brabantse volkstelling van 1755 i de wereldlijke jurisdictie van Westmeerbeek (René Hermans)
 • De water- en windmolen van Westmeerbeek deel V.
 • Krantenartikel Het Volk: Oevels O.L.Vrouwkapel wacht op restauratie

Jaargang 1986/1

 • Een jaar om nooit te vergeten: Relaas van de gebeurtenissen in mei 1944 te Vorst-Laakdal deel I. (Daems Karel)
 • De Sint-Annakapel van Hulshout-Eindeke (Goovaerts Marcel)
 • Huurtroepen in dienst van Frankrijk en Spanje overwinteren op het gehucht Echelpoel 1656-1662 (Francis Drijbooms)

Jaargang 1986/2

 • Jubelschieting ingericht door de Sint-Sebastiaansgilde van Bouwel op zaterdag 20 augustus 1949 (Francis Drijbooms)
 • Een jaar om nooit te vergeten: Relaas van de gebeurtenissen in mei 1944 te Vorst-Laakdal deel II. (Daems Karel)
 • De omstreden nieuwe grens tussen Hulshout en Heist-op-den-Berg (Jef Verhaegen)

Jaargang 1986/3

 • Een jaar om nooit te vergeten: Relaas van de gebeurtenissen in mei 1944 te Vorst-Laakdal deel III (slot) (Daems Karel)
 • De volkstelling van 1755 in de heerlijkheid Herselt; socio-economische gegevens deel I (Karel Eyckmans)
 • De water- en windmolen van Westmeerbeek, deel VI: waarden van de windmolens (en andere gebouwen) uit de Zuiderkempen omstreeks 1809 (Goovaerts Marcel)

Jaargang 1986/4

 • Telling van 1796 in de gemeente Westmeerbeek deel I. (René Hermans)
 • Vorsterse begijntjes te Diest (Mondelaers Martien)
 • Het lager onderwijs te hulshout in de Hollandse tijd (1815-1830) (Jef Verhaegen)
 • Negentiende-eeuwse kerkrekeningen op het nippertje onderschept te Bouwel (Francis Drijbooms)
 • De volkstelling van 1755 in de heerlijkheid Herselt(deel II) de bevolking van 1755 (Karel Eyckmans)

Jaargang 1987/1

 • Telling van 1796 in de gemeente Westmeerbeek (deel II) (René Hermans)
 • Oorlogsleed in de Geuzentijd te Vorst (Van Gehuchten Frans)
 • Omzendbrieven gepubliceerd op Echelpoel in 1792 tot 1794 (Francis Drijbooms)
 • De “gevestigde schuld” te Hulshout rond 1818 (Jef Verhaegen)
 • De tiendaagse veldtocht van augustus 1831 (Goovaerts Marcel)
 • Geschil om een brug die te Grobbendonk vernield werd tijdens de Tiendaagse veldtocht van 1831 (Francis Drijbooms)

Jaargang 1987/2

 • Familiekroniek CELEN (Jozef Pals)
 • De bevolking van Herselt in 1755 deel II. (Karel Eyckmans)
 • De gemeenteambtenaren van Eindhout sinds de Franse Revolutie (Van Gehuchten Frans)
 • De dekens van Herentals en hun kritiek op Joannes Stael, pastoor te Bouwel (Francis Drijbooms)

Jaargang 1987/3

 • De water- en de windmolen van Westmeerbeek deel VII (Goovaerts Marcel)
 • De bevolking van Herselt in 1755 deel III (Eyckmans Karel)
 • Toponiemen in het kerkmanuaal van O.L.Vrouw-kerk te Bouwel Anno 1794 (Francis Drijbooms)
 • De latijnse school te Hulshout (Jef Verhaegen)
 • Brabantse volkstelling van 1693 te Hulshout (René Hermans)

Jaargang 1987/4

 • Het architectonisch belang van de afspanning “De Kroon” te Bouwel (Francis Drijbooms)
 • Pastoor Dominicus Beyens (1801-1859) (Jozef Pals)
 • De Staten Generaal van de Vereenigde Nederlanden schrijft een Sauvegarde-brief uit Anno 1630 (Francis Drijbooms)
 • Het Leenhof van de Vogelrije te Klein-Vorst (François Van Gehuchten)
 • Gemeenschappelijke belangen van de Heilige-Geesttafels van Grobbendonk en Bouwel in de 18de en 19de eeuw (Francis Drijbooms)
 • De “gewone man” in de 18de eeuw (S. I. Vanderwaeren (+) )
 • De water- en windmolen van Westmeerbeek deel VIII (Goovaerts Marcel)
 • Van onweer gesproken (Jozef Pals)

Jaargang 1988/1

 • Westerlose heerlijke bezittingen te pand in 1618 (Frans Verbiest)
 • Door Van Dyck, schatbewaarder van het Boerenleger en Westmeerbeek voor en tijdens de Boerenkrijg. (Paul Vos)
 • Hulshout en Zoerle veroordeeld wegens “mishandeling van de “gendarmerie” op hun grondgebied in 1799. (Jef Verhaegen)
 • De “gewone man” in de 18de eeuw (deel II). (S.I. Vanderwaeren (+) )
 • Een erfrente van de Heilige- Geesttafel van in 1550. ( Francis Drijbooms)

Jaargang 1988/2

 • De “gewone man” in de 18de eeuw (deel III). S.I. Vanderwaeren (+ in memoriam)
 • De hoeve “De Schrans” te Houtvenne. (Leon Daems)
 • Een figuratieve kaart van Zammel uit de 18de eeuw. (René Hermans)
 • Een steentje meer voor de Bouwelse geschiedenis. (Frans Verbiest)
 • De Van Wesemaels (1166-1464) in boek.

Jaargang 1988/3

 • Wat krabbels over het leven en het werk van Corneel Geerts, hoefsmid op het Hanegoor te Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • De “gewone man” in de 18de eeuw (slot): zijn bijgeloof. (S.I.Vanderwaeren + in memoriam)
 • Inkomsten van kerkelijke en pastorele goederen te Hulshout in 1787. (Jef Verhaegen)
 • Niet oningteressante gegevens uit de Bouwelse kerkrekeningen.

Jaargang 1988/4

 • Wat bijzonderheden over wolven in de Antwerpse Kempen (1686-1689) (Francis Drijbooms)
 • Losse stukken over Westerlo en Olen. Deel I. (Frans Verbiest)
 • Inwoners van Vorst 600 jaar geleden. Deel I. (Julien Hermans)

Jaargang 1989/1

 • De kapel van “Klein Brustem” te Hulshout ingewijd. (krantenknipsel met foto)
 • Inwoners van Vorst 600 jaar geleden (slot). (Julien Hermans)

Jaargang 1989/2

 • Het “Ceustershuys” te Westmeerbeek. (Marcel Goovaerts)
 • Losse stukken over Westerlo en Olen, deel II. (Frans Verbiest)
 • Bouwel’s enige vierkanthoeve: “De Roskam” (Francis Drijbooms)

Jaargang 1989/3

 • Over tienden in Grobbendonk en Bouwel; een stukje geschiedenis en toponymie tussendoor. Deel I. (Frans Verbiest).
 • De visgracht rond de pastorie van Bouwel.(Francis Drijbooms)
 • De inboedel van de pastorie van Bouwel onder de hamer – Anno 1833. (Francis Drijbooms)
 • Vorst zendt zijn zonen uit. Deel II:
  • Augustinus Beyens
  • Jacobus Kemps
  • Carolus Ludovicus Aertgeerts
  • Alfons Voordeckers (Jozef Pals)
 • De water- en de windmolen van Westmeerbeek. Deel IX. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1989/4

 • Een akte uit 1507. (Francis Drijbooms)
 • Ontstaan van de buurtweg Hulshout-Booischot. (Jef Verhaegen)
 • De aanstellingsakte van Hubertus Anthonius De Vries tot meier van Echelpoel in 1791. (Francis Drijbooms)
 • Van een Herseltse oudstrijder van Napoleon die een Langdorpse huwde en een bruidschat kreeg van de stad Turnhout! (Eugène De Lelys)
 • 17de- eeuwse archiefstukken over de pastoriehoeve van Bouwel. (Francis Drijbooms)

Jaargang 1990/1

 • de telling van 9 pluviose jaar IV (1574) te Houtvenne. (Marcel Goovaerts)
 • Pulderbos in een Antwerpse schepenbrief van 13/09/1458. (Frans Verbiest)
 • Herseltse landbouwers in 1574. (Karel Eyckmans)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek van 1779 tot 1813. Deel I. Huwelijken. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1990/2

 • Enkele toponiemen te Pulle en Pulderbos. (Frans Verbiest)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek van 1779 tot 1813; Deel II. Dopen van 1779 tot 1813. (Marcel Goovaerts)
 • Geel, de Berthouts, de Van Hornes. (Frans Verbiest)

Jaargang 1990/3

 • Brabantse telling van 1693 in het dorp van Hulshout. (René Hermans)
 • De gezworen gemeentesecretarissen van Zoerle (1644 – 1794). (René Hermans)
 • Een Bouwelse kaart uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel. (Francis Drijbooms)
 • De kapelanie van Hulshout. (Jef Verhaegen)
 • Oude grafstenen te Hulshout. (Benny Van Kerckhoven)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek (1779-1812). Deel III (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1990/4

 • Over de posterij. Deel I. (Frans Verbiest)
 • De familie Dierckx in de Zuiderkempen. (Jef Pals)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek.van 1779-1812. Deel IV. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1991/1

 • De natuur rond het kasteel van Bouwel tussen 1712 en 1789. (Francis Drijbooms)
 • Briefwisseling tussen de pastoor van Bouwel en de secretaris van Ouwen 1594. (Francis Drijbooms)
 • Over de posterij. (Frans Verbiest)
 • Hulshout en de Oostenrijkse Successie-oorlog. (Jef Verhaegen)
 • Documentatie uit het parochie-archief van Ramsel. (Karel Eyckmans)
 • Een Bouwelaar getuigde in 1738. (Francis Drijbooms)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek (1779-1812). Deel V. (Marcel Goovaerts)
 • Mededelingen: prijs Jack Verstappen.

Jaargang 1991/2

 • De pastorie van Hulshout. (Jef Verhaegen)
 • De familie Mariën had wat te verdelen in de Snippelingen te Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • Een telling der huisgezinnen te Tongerlo in 1565. (René Hermans)
 • De kapel van de Langenheuvel te Bouwel in de XVIIde eeuw. (Francis Drijbooms)
 • Een onbekend XVIIIde eeuws register van de Langenheuvelkapel in het familiearchief Bosschaert de Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek (1779-1812) deel VI. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1991/3

 • Brabantse volkstelling van 28 november 1693 in de wereldlijke jurisdictie van Tongerlo. (René Hermans)
 • Nog wat losse kribbelingen over “De Snippelingen” te Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • Genealogie. (Paul Behets)
 • Het torentje op het schip te Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • In memoriam Frans Verbiest: “De Nete” (de redactie)
 • Ontbrekende gegevens in de bevolkingsregisters te Westmeerbeek (1779-1812). Slot. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1991/4

 • Verbouwingswerken aan de Middeldonkhoeve te Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • De O.L.Vrouw-kerk van Bouwel gebombardeerd! (Francis Drijbooms)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor! Deel I. (Marcel Goovaerts)
 • De Hoeve “Het Bergske” en haar omgeving te Hulshout. (Marcel Goovaerts)
 • Het Passieretabel en het Sint-Matheusretabel te Hulshout. (Marcel Goovaerts)
 • Het natuurgebied “Het Goor” te Westmeerbeek. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1992/1

 • Monumenten: wij zorgen ervoor.Deel II. De oude Sint-Michielskerk van Westmeerbeek. (Marcel Goovaerts)
 • Schoolmeestercontracten in de Kempen. (Leo Vermeulen)
 • Herseltse schoolmeesters in de 17de eeuw. (Karel Eyckmans)
 • Een verkoop tussen twee begijnen in 1745. (Francis Drijbooms)
 • Nulla sunt scandalae… Labeien en charivari te Herselt. (Karel Eyckmans)
 • De Premonstratenzer orde in de Nederlanden. (Redactie)

Jaargang 1992/2

 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel III. De oude Sint-Michielskerk van Westmeerbeek (slot). (Marcel Goovaerts)
 • Het natuurgebied “De Langdonken” te Herselt. (Karel Eyckmans)
 • Familieruzie om belastingsschuld: de familie Van den Nieuwenhuysen te Herselt. (Karel Eyckmans)
 • De boekhouding van de Echelpoel-schranshoeve 1844-1861. (Francis Drijbooms

Jaargang 1992/3

 • Oude factuurboeken en heemkunde. (Francis Drijbooms)
 • Toen ’t Toreke nog als school dienst deed. (Francis Drijbooms)
 • Norbertus Franciscus Thiels, een Ramselaar wordt dokter in 1806. (Karel Eyckmans)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen: deel I:
  • de familie Ansfried en het Kapittel van

   Utrecht

  • de familie Van Wezemaal.

Jaargang 1992/4

 • De water- en de windmolen van Westmeerbeek (slot) (Marcel Goovaerts)
 • “De Kroon” in Bouwel naar analogie met “Sun Hotel Pub” in Canterbury! (Francis Drijbooms)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen; Deel II:
  • De familie Utenhoute, Vanden Houte, Vanden Steen, Steenwechs.
  • De familie Van Stalle
  • De familie Van Wittem (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1993/1

 • Het Engels Huis te Bouwel, een economisch trefpunt uit de 19de eeuw. (Francis Drijbooms)
 • Doodsbrief van een Hulshoutse stammoeder. (Jan Peeters)
 • Hulshout St-Matheus: klapper op de huwelijken 1617-1801. (Jan Peeters)
 • Stichtingsplaatsen en ontginningsactiviteiten van Premonstratensers in de Nederlanden. (Herman Janssens)

Jaargang 1993/2

 • Verkoop van “De Valk”, alias “Het toreken” te Bouwel Anno 1860. (Francis Drijbooms)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen. Deel III. De familie Van Rochefay. (Marcel Goovaerts)
 • De diamantnijverheid te Bouwel: de familie Horemans en de oudste slijpeij 1910-1960. (Francis Drijbooms)
 • Hulshout Sint-Matheus: klapper op de dopen uit de parochieregisters 1612-1810. Deel I. (Jan Peeters)

Jaargang 1993/3

 • Hulshout St-Matheus: klapper op de dopen uit de parochieregisters 1612-1810. Deel II. Slot. (Jan Peeters)
 • Een veetelling te Westmeerbeek en Houtvenne in 1777. (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1993/4

 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel III. Het Kasteel Ter Borght te Westmeerbeek (1). (Marcel Goovaerts)
 • Een Gestels mussenkot? (Leo Vermeulen)
 • Testament van Matheus Vanden Zype en Elisabeth Van Oistvorst in 1507. (Marcel Goovaerts)
 • Sint Matheus Hulshout: klapper op de overlijdens 1619-1801, deel I. (Jan Peeters)

Jaargang 1994/1

 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel IV. Het kasteel “Ter Borght van Westmeerbeek (2). (Marcel Goovaerts)
 • Over de pastoriehoeve van Bouwel in de XVIIde eeuw. (Francis Drijbooms)
 • “Ballons ofte Locht-tuygen met vier, genoemt Montgolfières”. (Francis Drijbooms en Marcel Goovaerts)
 • Sint-Matheus Hulshout: klapper op het overlijdensregister (slot). (Jan peeters)

Jaargang 1994/2

 • Wat sprokkelingen over het heidegebied tussen Bouwel, Pulle en Grobbendonk in de 18de eeuw. (Francis Drijbooms)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen. Deel 4. De families VandenZype en Van Oistvorst. (Marcel Goovaerts)
 • De begrafenisrekeningen van Josephus Nuyens Anno 1909. (Francis Drijbooms)
 • Nota’s van Jan Baptist De Vries uit Heist-op- den-Berg. (Leon De Vries)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel V. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek. (3) (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1994/3

 • Mag ik even de kasteelheren van Bouwel aan U voorstellen? (Francis Drijbooms)
 • Het Heilig-Kruisbeneficie te Herselt. (Karel Eyckmans)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel VI. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (4). (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1994/4

 • Een kaart uit 1822 geeft haar geheim vrij! (Francis Drijbooms)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel VII. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (5). (Marcel Goovaerts)
 • Parochie Sint-Servatius Herselt: Huwelijken van 1694 tot en met 1755. (René Hermans)

Jaargang 1995/1

 • De Sint-Servaaskapel op de limberg te Herselt. (Joris Verlinden)
 • Sullekes en Seikens: een oud kinderverhaaltje. (Barbara Kamst en Wim Van Hout)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel VIII. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek. (6) (Marcel Goovaerts)
 • Parochie Sint Servatius Herselt: Dopen van 09/03/1636 tot en met 24/01/1756. 1ste deel.(René Hermans)

Jaargang 1995/2

 • Repertorium H.K.W. 1982-1994. (René Hermans)
 • Wereldoorlog II: mobilisatie, bezetting en bevrijding te Bouwel. (Francis Drijbooms)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel IX. Kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (7) (Marcel Goovaerts)
 • Parochie Sint-Servaas Herselt: Dopen van 09/03/1636 tot en met 24/01/1756. 2de deel (René Hermans)

Jaargang 1995/3

 • Distributiekantoor 115: Bouwel, ons historisch postkantoor. (Francis Drijbooms)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel X. Kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (8): de Pépinières de West-Meerbeeck en de Steenkenshoeve. (Marcel Goovaerts)
 • Parochie Sint-Servatius Herselt: Dopen van 09/03/1636 tot en met 24/01/1756 (slot). (René Hermans)

Jaargang 1995/4

 • Testament van Peter Van den Zijpe en Elisabeth Verhoeven in 1539. (Marcel Goovaerts)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel XI. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (9) de Pepinières de West-Meerbeeck en de Steenkenshoeve (vervolg) (Marcel Goovaerts)
 • Deken Waltherus Van Hove op kerkvisitatie te Bouwel in 1606; Het Kostershuis(= ’t Toreke) toen al verdwenen! (Francis Drijbooms)

Jaargang 1996/1

 • De calvarieberg te Herselt: pleidooi voor het behoud. (Karel Eyckmans)
 • 1431: Eerste spadesteek voor een Kempisch kanaal. (Karel Vanwesemael-Wuyts)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen. Deel 5:
  • De familie Pels
  • De familie Van Halmale
 • Het testament van Maria Anna Van Ballaer, eigenares van “De Kroon”. Te Bouwel (1748). (Francis Drijbooms)
 • Van landwijn tot Witte Kapittel. De wijnteelt te Herselt. (Karel Eyckmans)

Jaargang 1996/2

 • De pastorij van de Sint-Servaasparochie van Herselt. (Karel Eyckmans)
 • Fragmenten uit het huurboekje van de “Oude God” in het familie-archief Schoeters (Bouwel). (Francis Drijbooms)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel XII : Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (10) : De Steenkenshoeve en de Boomkwekerij van Westmeerbeek(3). (Marcel Goovaerts)
 • Wie is dat te Herselt? De familie Heens-Mesens. (Reginald Joris Verlinden O.Praem.)

Jaargang 1996/3

 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel XIII. De Steenkenshoeve en de kasteelhoeve. (Marcel Goovaerts)
 • Aartsbisschoppen van Mechelen. (René Hermans)
 • Herbergleven in en rond “De Kroon” te Bouwel tijdens de pachtperiode van de familie Paepen (1925 -1945). (Francis Drijbooms)

Jaargang 1996/4

 • Het kasteel van Bouwel werd in 1789 verkocht op de Antwerpse Vrijdagmarkt! (Francis Drijbooms)
 • De Herseltse veestapel in 1777. (Karel Eyckmans)
 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel XIV. Het kasteel “Ter Borght van Westmeerbeek (12) . (Marcel Goovaerts)

Vanaf 1 januari 1997 verschijnt het tijdschrift H.K.W. (Heemkring Kanton Westerlo) onder een andere titel, te weten: “Het Neteland” Driemaandelijks tijdschrift voor geschiedenis, familiekunde en heemkunde.

Jaargang 1997/1

 • Monumenten: wij zorgen ervoor. Deel XV. Het kasteel “Ter Borght” te Westmeerbeek(13). (Marcel Goovaerts)
 • Grasduinen in het omvangrijk archief van de Bouwelse nonnenschool. (Francis Drijbooms)
 • De doodstraf voor dat zwijn! (Steven Dupont)
 • De volkstelling van het jaar IV (1796) te Herselt. Deel 1. (Karel Eyckmans)
 • Zijn eigen grootvader! Zou dat waar zijn? (de redactie)

Jaargang 1997/2

 • De laatste getuigen: Grafsteen-fragmenten uit Herselt. (Karel Eyckmans)
 • De volkstelling van het jaar IV 1796 te Herselt. Deel 2. (Karel Eyckmans)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen: Deel 6:
  • De familie De Cotereau
  • De Familie Van Hoensbroeck (Marcel Goovaerts)
 • Monumenten: Wij zorgen ervoor. Deel XVI. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (14). (Marcel Goovaerts)

Jaargang 1997/3

 • De volkstelling van het jaar IV 1796 te Herselt. Deel 3. De Heide. (Karel Eyckmans)
 • Epitaphia Campinae: vergeten grafstenen uit de Zuiderkempen. (Karel Eyckmans)
 • Averbode tijdens de Franse overheersing. 1ste deel. (Sylvain Ir. Vanderwaeren)

Jaargang 1997/4

 • Averbode tijdens de Franse overheersing. 2de deel. (Sylvain Ir. Vanderwaeren)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen: Deel 7. : De families ’t Seraes, Van Etten, Van Baexen, Le Cocq. (Marcel Goovaerts)
 • Herseltse volksremedies en bezweringen tegen ziekten bij mens en dier. (Karel Eyckmans)
 • Monumenten: Wij zorgen ervoor. Deel XVII. Het kasteel “Ter Borght” van Westmeerbeek (15). (Marcel Goovaerts)
 • De volkstelling van het jaar IV 1796 te Herselt. Deel 4. Ramsel.

Jaargang 1998/1

 • geen info beschikbaar

Jaargang 1998/2

 • Herseltse studenten aan de Leuvense Universiteit van 1425 tot 1797. (Karel Eyckmans)
 • Inleiding bij de klappers van de parochieregisters Sint-Adriaan Houtvenne (1677-1702). (René Hermans). Klapper te raadplegen op de redactie van “Het Neteland”. (René Hermans)
 • Inleiding bij de klappers van de parochieregisters Sint-Matheus Hulshout-Centrum van 1612 tot 1810. Klapper te raadplegen op de redactie van “Het Neteland”. (René Hermans)

Jaargang 1998/3

 • Averbode, register baptismalis matrimonialis et mortuorum, 1626-1797. (Karel Exelmans)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen. Deel 7.
  • De familie Blereau. (Leon Daems)
 • Wie waren de Herseltse Brigands? (Karel Eyckmans)
 • Volkstelling van 1693 van Oosterwyck-Houtvenne. (Leon Daems)

Jaargang 1998/4

 • In memoriam Marcel Goovaerts (Karel Eyckmans)
 • Begrafenis Marcel Goovaerts 16 december 1998. (Maria Tobback)
 • Bibliografie Marcel Goovaerts. (Karel Eyckmans)
 • In memoriam Marie Van Gelder.(Karel Eyckmans)
 • Enkele oude families uit de Zuiderkempen. Deel 8:
  • De familie Schetz. (Leon Daems)
 • Abdijen, godshuizen, kapittels en hun bezittingen te Herselt. (Karel Eyckmansen )

Jaargang 1999/1- 2

 • Een grenswijziging tussen Aarschot en Herselt in 1819. ( Karel Eyckmans)
 • Ik ben verkracht! (Karel Eyckmans)
 • De oudste ledenlijsten van de Oude Sint-Sebastiaansgilde van Herselt. (Karel Eyckmans)
 • En nu gaan we voor u zingen… Een Herseltse liederenkrans van het einde der 19de eeuw. (Karel Eyckmans)

Jaargang 1999/3

 • geen info beschikbaar

Jaargang 1999/4

 • Het ontstaan van de fanfare Sint-Cecilia te Herselt. (Karel Eyckmans)
 • Wie kent er hier zijn catechismus? De bisschoppelijke wedstrijden in godsdienst van om de eeuwwisseling. (Karel Eyckmans)
 • De slag op de Papenberg. Een gevecht in regel tussen Herseltse boeren en Spaanse troepen in 1641. Deel 1. (Karel Eyckmans)

Jaargang 2000/1

 • De slag op de Papenberg. Een gevecht in regel tussen Herseltse boeren en Spaanse troepen in 1641. (Deel 2) (Karel Eyckmans)
 • Hoor wat ik nu ga zingen: Kempense amateur-kunstenaars componeren. (Karel Eyckmans)
 • Herselt in de literatuur. (Karel Eyckmans)

Jaargang 2000/2

 • geen info beschikbaar

Jaargang 2000/3

 • De Broederschap van de Heilige Rozenkrans te Herselt. (Karel Eyckmans)
 • Kwartierstaat van Theo Meulemans (pater Norbertijn van Averbode)
 • In memoriam War Ooms. (Karel Eyckmans)
 • Een 18de eeuws huurcontract voor de Pastorijhoeve te Herselt. (Karel Eyckmans)

Jaargang 2000/4 (Laatste nummer onder benaming “Het Neteland”

 • Herselt in de literatuur (deel II). (Karel Eyckmans).
 • De inboedelverkoop van de familie Verlooy van de Koudenbergschrans te Houtvenne anno 1773. (Maria Tobback).
 • “Tijd” in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. (Leon Daems).

Vanaf 2001 werkt Heemkring Wadja voor de uitgave van het tijdschrift samen met Heemkring Ansfried van Westerlo en de Heemkring Herselt. De tijdschriften “Het Neteland” en de “Nieuwe Heemtijdingen” verschijnen voortaan onder de naam “Nieuwe Heemtijdingen-Het Neteland

Jaargang 2001/1

 • Een nieuw tijdschrift of een andere naam? (redactie)
 • Acculturatie natuurgodsdienst-Christendom. (Hans Geybels)
 • Voorhuwelijkse betrekkingen. (René Hermans)
 • Mijlpaal “Het Toreke” te Hulshout. (Leon Daems)
 • Waar kunnen we onze familieleden terugvinden? (M. Mondelaers)
 • Te Westerlo dronk men Geels Bier. (M.Mondelaers)
 • Een miraculeuze genesing te lier. (Karel Eyckmans)

Jaargang 2001/2

 • Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Tongerlo. (May Versweyveld)
 • Een kempens Genootschap voor Filosofen aan de Leuvense Alma Mater in de 18de eeuw. (M.Mondelaers)
 • Waar kunnen we onze familieleden terugvinden? De orde van de Kapucijnen. (M.Mondelaers)
 • De geschiedenis van het schoolhuis en zijn bewoners te Voortkapel. (Angele Boogaerts)
 • Kiesgerechtigde personen in 1821. (M.Mondelaers)

Jaargang 2001/4

 • De heilige driekoningen.(Hans Geybels)
 • Fanfare “de Strijders” Oosterwijk. (Remi Heylen)
 • Het Geslacht Poniatowski. (Martin Mondelaers)
 • Een Westelse schoolmeester te Vorst.Jan Baptist Roman. (Martin Mondelaers)
 • Korte geschiedenis van de klompenmakerij in Vlaanderen. (Eric De Keyzer)
 • De oorlogsjaren van een 13-jarig meisje. Uit het dagboek van Clementinede Leender. WOI. ° 20/02/1901.
 • Welk kostuum moet onze burgemeester op officiële plechtigheden dragen?